Hledání v obsahu

Informace pro občany s trvalým pobytem na ohlašovně

 

V souvislosti s novelou zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rocných číslech a o změně některých zákonů, informujeme občany s trvalých pobytem na ohlašovně - Dlouhá Třebová, Ústecká 235, že oznámení o uložení zásilek a výzvy k vyzvednutí s poučením pro adresáty jsou uloženy v kanceláři obecního úřadu v Dlouhé Třebové, Ústecká 235, kde je možné si je vyzvednout v době úředních hodin, popř. po tel. domluvě na tel. 465 586 015.

 

Po uplynutí termínu k vyzvednutí zásilky, budou výzvy skartovány. Ostatní zásilky jsou po uplynutí lhůty vráceny zpět Poště Partner Dlouhá Třebová (v prodejně Konzum v Dlouhé Třebové).