Hledání v obsahu

Mapy

 

Mapový portál
Mapový portál je, zjednodušeně řečeno, internetová stránka s mapami naší obce. Zaměřuje se na její potřeby a zajímavosti. V tuto chvíli obsahuje orientační zobrazení inženýrských sítí, historické mapy, čísla popisná budov, územní plán a mnohé další mapové vrstvy. Za zmínku také jistě stojí netradiční náhledy na katastrální údaje. Např. zobrazení pozemků dle druhu pozemku. Obsah portálu se budem časem rozšiřovat o nová témata, která obec dlouhodobě řeší.
http://www.geosense.cz/geoportal/dlouha-trebova/
Satelitní mapa
Satelitní mapa na maps.google.cz
Orientační mapa obce
Orientační mapa obce obsahuje zobrazení komunikací v obci včetně jejich názvů, půdorysy objektů a zvýraznění významných budov v obci. Autorem mapy je Michal Valach.
Územní plán obce

Dne 7.6.2010 pod č. usnesení 15/2010 byl Zastupitelstvem obce vydán Územní plán Dlouhá Třebová. Územní plán je uložen na stavebním úřadě Městského úřadu Ústí nad Orlicí, na Obecním úřadě v Dlouhé Třebové a na Krajském úřadě Pardubického kraje, odboru strategického rozvoje kraje a evropských fondů, oddělení územního plánování.

 

Hlavní výkres  -  Základní členění  -  Technická infrastruktura  - VPS  -   Širší vztahy  -  Opatření obecné povahy

Vyhledávání v katastru
Údaje v katastru nemovitostí lze vyhledat přehledně přes mapový portál iKatastr.cz nebo nahlížet do katastru nemovitostí.