Sběrné dvory

Sběrné dvory v Dlouhé Třebové se uskuteční ve dnech 16. - 19. dubna 2018 vždy od 10:00 do 17:00 hod.

 

Kontejnery na objemný odpad budou přistaveny v ohradě za obecním úřadem.

Upozorňujeme občany, že souběžně se sběrnými dvory bude proveden sběr nebezpečného odpadu a veškerých elektro-spotřebičů.

Do sběrných dvorů nebude přijímána stavební suť, pneumatiky od zemědělské techniky, tráva ani větve stromů.

Ukládání odpadu po stanovené době je přísně zakázáno !