Hledání v obsahu

Ochrana obyvatelstva, krizová řízení

 

Co dělat v krizových situacích - podrobné informace naleznete zde: https://www.ochranaobyvatel.cz .

 

Evidence přechodných pobytů osob za stavu nebezpečí:

Obecní úřad Dlouhá Třebová, Ústecká 235, Dlouhá Třebová, tel. 465 586 015