PROJEKTY Obce Dlouhá Třebová

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ OBCE DLOUHÁ TŘEBOVÁ

 

Datum zahájení realizace projektu: 28.04.2017

 

Datum plánovaného ukončení projektu: 30.06.2017

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

Bližší informace k projektu uvedeny zde: http://www.dlouhatrebova.cz/data/ext-818.pdf