Hledání v obsahu

Region Orlicko - Třebovsko

Obec Dlouhá Třebová je členem svazku obcí Region Orlicko - Třebovsko.

 

Sdružení obcí Orlicko - Třebovsko vzniklo v roce 1999 a jako právnická osoba podle § 20 f) a násl. občanského zákoníku bylo registrováno v únoru 2000. V roce 2001 došlo k transformaci sdružení na svazek obcí podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Na svazek obcí s novým názvem Region Orlicko - Třebovsko přešel veškerý majetek, závazky, pohledávky, práva a povinnosti sdružení.

 

Zájmové území svazku obcí leží ve střední a jižní části okresu Ústí nad Orlicí, v povodí Tiché Orlice a Třebovky. Zaujímá plochu okolo 290 km2, na které ve 3 městech a 21 obcích žije 48 258 obyvatel (údaj k 1.1.2012). Je regionem venkovského charakteru přilehlého ke dvěma dominantním městům, k okresnímu městu Ústí nad Orlicí a k městu Česká Třebová. Region vznikl jako přirozený a vnitřně spjatý celek, zejména geograficky, infrastrukturou i ekonomickými a socio-demografickými vazbami.

 

Cíl a účel svazku:

 

Předmětem činnosti svazku obcí je realizace strategického plánu trvale udržitelného rozvoje regionu a dalších aktivit v oblasti: ekonomického rozvoje, rozvoje venkova, kvality života, ochrany životního prostředí, rozvoje cestovního ruchu, propagace regionu a vytváření příznivých vnitřních a vnějších vztahů, schválených orgány svazku obcí.

 

Více informací o Regionu Orlicko - Třebovsko naleznete na webu http://www.orlicko-trebovsko.cz/ .

 

Usnesení valné hromady Regionu Orlicko - Třebovsko a rozpočty svazku naleznete na http://www.orlicko-trebovsko.cz/o-svazku-obci/usneseni-vh-a-rozpocty-svazku/ .