Hledání v obsahu

VOLBY 2018

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE DLOUHÁ TŘEBOVÁ

PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2018 - 2022

 

Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 23. května 2018 publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 85/2018 Sb., částka 45, byly dne 31. května 2018 vyhlášeny volby do zastupitelstev obcí, které se uskuteční ve dnech 5. a 6. října 2018.

 

Bližší informace naleznete:

-  na stránkách Ministerstva vnitra http://www.mvcr.cz (viz informační servis - volby)

-  na stránkách Krajského úřadu Pardubického kraje https://www.pardubickykraj.cz/volby/c1240

-  na stránkách Městského úřadu Ústí nad Orlicí https://www.ustinadorlici.cz/cs/volby

 

Telefonní spojení do volební místnosti okrsku č. 1 obce Dlouhá Třebová:

Zasedací místnost obecního úřadu

Tel. 724 186 285