Veřejné zakázky, smlouvy uzavřené obcí

 

Veřejné zakázky, smlouvy uveřejněné na profilu zadavatele naleznete zde:

https://www.vhodne-uverejneni.cz/verejne-zakazky

 

 

Výběrové řízení na zateplení bytového domu v Dlouhé Třebové.

Podrobnosti zde.

Uveřejněno 15.12.2017: Smlouva o dílo č. 42/2017 - "Chodník v ulici Na Rybníku v Dlouhé Třebové"pdf443 kB
Uveřejněno 15.12.2017: Darovací smlouva uzavřená s Tělovýchovnou jednotou Dlouhá Třebová, z.s.pdf51 kB
Uveřejněno 22.09.2017: Smlouva o dílo: Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v Dlouhé Třebovépdf104 kB
Uveřejněno 06.09.2017: Smlouva o dílo - stavební a technické práce na díle "Chodníky Dlouhá Třebová - ulice Ústecká"pdf302 kB
Uveřejněno 05.09.2017: Kupní smlouva č. 035524 na požární přívěs pro hašení se skříňovou nástavboupdf494 kB
Uveřejněno 30.08.2017: Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 - Podpora stavební obnovy a restaurování kulturních památek a drobných objektů památkového charakteru v Pardubickém kraji na rok 2017 na akci "Dlouhá Třebová, sousoší Nejsvětější Trojice, restaurování"pdf245 kB
Uveřejněno 14.08.2017: Kupní smlouva na osobní vozidlopdf1 MB
Uveřejněno 01.08.2017: Smlouva o dílo na dodávku a montáž vzduchotechnického zařízení (Základní a mateřská škola Dlouhá Třebová - rekonstrukce větrání kuchyně)pdf230 kB
Uveřejněno 21.06.2017: Kupní smlouva na dodávku nového hasičského dopravního automobilu pro JSDHO Dlouhá Třebovápdf6 MB
Uveřejněno 15.06.2017: Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova na akci "Zhotovení sochy svatého Prokopa" ze dne 12.06.2017pdf1 MB
Uveřejněno 06.06.2017: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje - v rámci dotačního programu MV - GŘ HZS ČR - 2017pdf1 MB
Uveřejněno 31.05.2017: Smlouva o dílo na: Rekonstrukci osvětlení na Víceúčelovém hřišti s cvičícími prvky Dlouhá Třebová ze dne 31.05.2017pdf2 MB
Uveřejněno 30.05.2017: Dodatek č. 1 ze dne 04.05.2017 ke Smlouvě o dílo ze dne 24.03.2017 k akci "Víceúčelové hřiště s cvičícími prvky Dlouhá Třebová"pdf230 kB
Uveřejněno 02.05.2017: Smlouva o dílo ze dne 28.04.2017 - zpracování digitálního povodňového plánu pdf1 MB
Uveřejněno 27.03.2017: Smlouva o dílo k zakázce "Víceúčelové hřiště s cvičícími prvky Dlouhá Třebová" ze dne 24.03.2017pdf4 MB
Uveřejněno 07.11.2016: Smlouva o dílo o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro obec Dlouhá Třebovápdf3 MB
Oprava komunikací - část Kojovec a část Vondrák - smlouva o dílo ze dne 18.09.2016pdf1 MB
Smlouva o dílo (osvětlení v ZŠ)pdf1 MB
Oprava komunikací - část Na Výšině - smlouva o dílo ze dne 18.07.2016pdf1 MB
Restaurování božích muk - smlouva o dílo ze dne 07.07.2016pdf1 MB
Oprava vitráží v kostele - smlouva o dílo ze dne 14.06.2016pdf331 kB
Smlouva o dílo č. 21600263 se společností Stavona, spol. s r. o.pdf2 MB
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dlouhá Třebová společnosti KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicípdf2 MB
Smlouva o dílo: Zednické a obkladačské práce - oprava schodiště obecního úřadupdf1 MB
Smlouva o dílo č. 1/2016 na provádění svozu komunálního odpadu v roce 2016pdf1 MB
Smlouva o dílo - ROYAL TECH s. r. o. - "Sportovní podlaha v tělocvičně"pdf2 MB