Hledání v obsahu

Z dění kolem kostela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ledna - 31. března 2013

V období od 1. 1. 2013 do 31. 3. 2013 se při nedělních sbírkách a od jednotlivých dárců vybralo celkem  10.774,- Kč.

 

 • Sbírka Svatopetrský haléř                           1.322,-
 • Sbírka na plošné pojištění                           1.725,-

 

 

Všem dárcům zaplať Pán Bůh.

 

Výdaje: 

 

Diecézní fond solidarity

5.976,-

Příspěvek na farní kancelář

6.000,-

Kurz akolytů – Ivoš Sedláček

2.000,-

Režijní náklady (liturgie, časopisy, poplatky)

1.294,-

celkem

15.270,-  Kč

 

Z dění od sv. Prokopa a sv. Josefa:

 

 • Při Tříkrálová sbírce se vykoledovalo 21.517,- Kč. Všem díky.
 • 25. 1. jsme se v kapli rozloučili s Josefem Vytlačilem.
 • 4. 2. bylo postaveno lešení u poslední vitráže na severní straně (u zpovědnice).                  
 • 6. 2. firma Pavla Bruštíka ze Zábřeha na Moravě vitráž vyjmula a odvezla k rekonstrukci. 28. 2. byla vsazena zpět.
 • 10. 2. zesnula ve věku 79 let Anna Štanclová. Pohřeb byl v sobotu 16.2.
 • 12. 2. zemřel v Brně ve věku 85 let dlouhotřebovský rodák, historik Ing. František Kovář.
 • Zima byla na sníh skoupá, mrazy až na několik dní v prosinci byly mírné.  Protáhla se však až do 8. dubna.          
 • 11. 3. po 14. hod. navštívil náš kostel v rámci vizitace česko-třebovské farnosti otec biskup Jan Vokál.
 • 24. 3. jsme slavili Květnou neděli. Byla rekordně velká zima (-12), proto jsme zrušili průvod. Schola zpívala také v České Třebové.

 

Novinky ze života církve:

 

 • 11. února při setkání s kardinály Benedikt XVI. oznámil, že k 28. 2. rezignuje ze zdravotních důvodů na papežský úřad. V dlouhé církevní historii jde o naprosto výjimečnou událost. Naposledy odstoupil papež sv. Celestýn V. v roce 1294. Papež Řehoř XII. rezignoval v roce 1415 proto, aby umožnil kostnickému koncilu řešit papežský rozkol (trojpapežství). Svatý otče, děkujeme Vám za obětavou pastýřskou službu. V pátém kole konkláve byl 13. března papežem zvolen arcibiskup z Buenos Aires, argentinský kardinál Jorge Mario Bergoglio.

 • V 19:07 začal z komína Sixtinské kaple stoupat bílý kouř, o hodinu později oznámil z balkonu baziliky sv. Petra kardinál Jean Louis Tauran:  Annuntio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Svatý otec si poprvé v dějinách zvolil jméno František. Úřadu se ujal při slavnostní bohoslužbě na náměstí sv. Petra 19. března.

 

1. dubna - 30. června 2013

V období od 1.4.2013 do 30.6.2013 se při nedělních sbírkách a od jednotlivých    dárců vybralo celkem 20.593,07 Kč. Všem dárcům zaplať Pán Bůh.

 

Výdaje:  

 

liturgie

245,- Kč

sbírka na bohoslovce

1.230,- Kč

sbírka na potřeby diecéze

996,- Kč

poplatky spořitelně

162,- Kč

celkem

2.633,- Kč 

                                

Z dění od sv. Prokopa  a  sv. Josefa:

 

 • V neděli 28. dubna schola doprovázela bohoslužbu 5. neděle velikonoční. 2. května slavíme poutní mši sv. u sv. Josefa.                   
 • V květnu – každou středu a neděli – jsme se scházeli při májových pobožnostech.
 • 8. 5. jsme oslavili 20. výročí kněžství o. Miloše slavnostní bohoslužbou ve zcela zaplněném chrámu sv. Jakuba, při které koncelebrovalo 8 kněží z okolí. Odpoledne pokračovala oslava příjemným posezením v restauraci na Horách.
 • 10. 5. jsme přestavěli lešení z kostela na venkovní stranu vitráže.  
 • 24. května – Noc kostelů – v programu, který probíhal od 20:30 do 22:00 hod., vystoupila schola, flétnový kvartet Grácie a kronikář obce Martin Lamplot. Vydařené akce se zúčastnilo asi 50 lidí.
 • Po opravě a nátěru ostění a konstrukce vitráže jsme 12. 6. lešení snesli.

 

Novinky ze života církve:       

 • 26. 4 oslavil kardinál Dominik Duka 70. narozeniny.
 • V polovině června začala generální oprava střechy chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí. Skončila v polovině září a stála 2 miliony korun.

 

1. června - 30. září 2013

V období od 1.6.2013 do 30.9.2013 se při nedělních sbírkách a od jednotlivých dárců vybralo celkem 21.863,- Kč. Všem dárcům zaplať Pán Bůh.

 

Výdaje:      

 

sbírka na charitu                      

1.195,-   Kč

liturgie

644,- Kč

poplatky spořitelně

158,50 Kč

celkem

1.197,50 Kč

 

Z dění od sv. Prokopa a sv. Josefa:

 • 7. 7. – poutní slavnost. Opět jsme se shromáždili u sochy sv.Prokopa. Po zpěvu litanií ke všem svatým se 40 poutníků vydalo s otcem Milošem tichým pochodem ke kostelu. V průvodu byl nesen obecní prapor. Na rytmické mši svaté se zpěvem scholy  bylo přítomno 100 věřících.                    
 • Na konci července došlo k poškození rohu fasády kostela u hasičské zbrojnice, způsobené nezjištěným stavebním mechanismem firmy budující obecní kanalizaci.
 • 2. 8. zemřela náhle ve věku 86 let paní Eliška Morkesová, pochována byla 9. 8. v Hrabové (Ostravsko).
 • V neděli 4. 8. ve 14 hod. na silnici Na rybníku došlo k nehodě, při níž byl lehce zraněn P. Josef Krajíček. Spolujezdkyně byla vrtulníkem přepravena do H. Králové.
 • 11. 8. po bohoslužbě zjištěno (nenásilné) poškození sochy Krista na kříži u kostela. Opravu bude provádět pan Štefan Kyčmol z Ostrova a zaplatí ji pojišťovna.
 • 23. 8. byli oddáni Jan Fiala a Jana Štanclová.
 • 1. 9. – mše sv. se zpěvem scholy a poděkováním za úrodu zahájila dlouhotřebovské dožínky, pořádané občanským sdružením Dlouhotřebovské tradice.

 

Novinky ze života církve:     

 

 • 5. 7. na Velehradě vyvrcholily oslavy 1 150 let od příchodu Cyrila a Metoděje. Slavnostní bohoslužbu za účasti asi 50 000 poutníků celebroval v češtině papežský legát, chorvatský kardinál Josip Bozanič, arcibiskup Zagrebu.
 • V pátek 9. 8. přijal z rukou kardinála Dominika Duky jáhenské svěcení jeho ceremoniář, ústecký rodák, Vojtěch Mátl. Ve zcela zaplněném chrámu Nanebevzetí Panny Marie s otcem kardinálem koncelebrovalo 16 kněží, mimo jiné i P. Petr Piťha, probošt kapituly Všech svatých na Pražském hradě a bývalý ministr školství. Přítomno bylo také 8 jáhnů.
 • 11. 8. oslaveno v Květné 150. výročích posvěcení kaple sv. Vavřince. S otcem biskupem Janem Vokálem koncelebroval O. Miloš a P. Josef Krajíček s asistencí jáhna Josefa Macháčka z Rudoltic v Čechách. Přítomno bylo asi 200 poutníků.
 • 29. 8. oslavil 65. narozeniny arcibiskup olomoucký Jan Graubner.

 

1. října - 31. prosince 2013

 

V období od 1. 10. 2013 do 31. 12. 2013 se při nedělních sbírkách a od jednotlivých dárců vybralo celkem 17.698,- Kč. Všem dárcům zaplať Pán Bůh.

 

 

Výdaje:

 

vitráž – dar obci

43.560,-   Kč

pojištění

1.045,-   Kč

sbírka na misie

1.470,-   Kč

poplatky za vedení účtu

149,50 Kč

celkem

46.224,50 Kč

 

K 31. 12. 2013 činila naše finanční hotovost celkem 26.616 Kč.

 

Z dění od sv. Prokopa a sv. Josefa:

 

 • 1. 11. se konala dušičková pobožnost na hřbitově. Vedl ji Ivoš Sedláček.
 • 15. 12. – 23. adventní koncert – hostem scholy byl smíšený pěvecký sbor Žerotín z Brandýsa nad Orlicí. V programu před zcela zaplněným kostelem vystoupilo také dívčí flétnové kvarteto Grácie.
 • Půlnoční bohoslužba opět nebyla.
 • 25. 12. – slavnostní bohoslužba se zpěvem scholy.

 

 

Za farní radu: František MikešDalší dokumenty ke stažení:
2012 18.04.2012
Zápis
2004 29.09.2011
Zápis
2005 29.09.2011
Zápis
Rekonstrukce kaple sv. Josefa 29.09.2011
Zápis
2006 29.09.2011
Zápis
2007 29.09.2011
Zápis
2008 29.09.2011
Zápis
2009 29.09.2011
Zápis
2010 29.09.2011
Zápis