Hledání v obsahu

Základní informace

Kontaktní a identifikační údaje

 

Adresa:                                          Ústecká 235, 561 17 Dlouhá Třebová

 

Telefon:                                          465 586 015 sekretariát

                                                                             účetní

                                                                             starosta

                                                                             místostarosta

 

E-mailová adresa:                           ou@dlouhatrebova.cz

 

ID datové schránky:                        4h9bwsc

 

IČO:                                                 00580902

DIČ:                                                 CZ00580902

 

č. účtu:                                            2423471399/0800

 

 

Úřední hodiny: 

                                        Pondělí     08:00 - 12:00   13:00 - 17:00 hodin

                                        Středa       08:00 - 12:00   13:00 - 17:00 hodin

 

 

Organizační struktura:

 

Zastupitelstvo obce

Rada obce

Finanční výbor

Kontrolní výbor

Kulturní a sociální komise

 

 

Obec je zřizovatelem:  Základní a mateřské školy

                                       http://www.zsms-dlouhatrebova.cz

 

 

 

 

 

 

Nejdůležitější právní předpisy:

 

Mezi nejdůležitější právní předpisy, jimiž se obec řídí, patří zejména:

 

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

 

Právní předpisy jsou k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři Obecního úřadu Dlouhá Třebová.